Мая Манолова - форум - УНИЦЕФ

София (19  юни  2017) В столичния хотел "Анел" омбудсманът Мая Манолова организира заключителен форум по проекта "Укрепване на капацитета на омбудсмана на Република България за независим мониторинг и популяризиране правата на децата", реализиран в партньорство с УНИЦЕФ - Норвегия и УНИЦЕФ - България. Във форума участва и детският омбудсман на Кралство Норвегия Ан Линдбоу(3 дясно). Пресфото - БТА снимка: Асен Тонев (ПК)

София (19 юни 2017) В столичния хотел "Анел" омбудсманът Мая Манолова организира заключителен форум по проекта "Укрепване на капацитета на омбудсмана на Република България за независим мониторинг и популяризиране правата на децата", реализиран в партньорство с УНИЦЕФ - Норвегия и УНИЦЕФ - България. Във форума участва и детският омбудсман на Кралство Норвегия Ан Линдбоу(3 дясно). Пресфото - БТА снимка: Асен Тонев (ПК)

Източник: БТА