Инвест Банк

НС - Огнян Герджиков - изслушване

София (21 април 2017) Парламентът изслуша служебния премиер Огнян Герджиков относно извършени кадрови промени в рамките на управлението на служебното правителство. Пресфото-БТА снимка: Петър Кръстев (ВШ)

София (21 април 2017) Парламентът изслуша служебния премиер Огнян Герджиков относно извършени кадрови промени в рамките на управлението на служебното правителство. Пресфото-БТА снимка: Петър Кръстев (ВШ)

Източник: БТА