Инвест Банк

Електронно управление – кръгла маса

София (21 април 2017) Председателят на Държавната агенция "Електронно управление" Росен Желязков (ляво) откри в хотел "Балкан", кръгла маса на тема "Национални приоритети в развитието на е-управлението". Теми на дискусията са електронното управление като бариера срещу корупцията, платформи за взаимодействие за осигуряване на киберсигурност, както и добри практики на местните власти за развитието на е-управлението. На снимката: Росен Желязков и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски (дясно). Пресфото-БТА снимка: Петър Кръстев (РД)

София (21 април 2017) Председателят на Държавната агенция "Електронно управление" Росен Желязков (ляво) откри в хотел "Балкан", кръгла маса на тема "Национални приоритети в развитието на е-управлението". Теми на дискусията са електронното управление като бариера срещу корупцията, платформи за взаимодействие за осигуряване на киберсигурност, както и добри практики на местните власти за развитието на е-управлението. На снимката: Росен Желязков и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски (дясно). Пресфото-БТА снимка: Петър Кръстев (РД)

Източник: БТА