Инвест Банк

Стара Загора - изложба

Стара Загора (20 април 2017) Веществено-документална изложба, посветена на 160 години читалищно дело в България, бе открита в Регионален исторически музей  в Стара Загора. Експозицията показва приноса на старозагорските читалища за развитието на културния, обществения и духовния живот в общината, и съхраняването, опазването и популяризирането на местните български обичаи и традиции. С материали и документи от историята участват всички читалища от старозагорска община. Експонатите разказват за създаването и дарителите на читалищата, за събирачите на местни обичаи и традиции. Показани са редки и ценни книги, съхранявани в читалищните библиотеки.Организатор на изложбата е Община Стара Загора. Пресфото- БТА снимка: Атанас Жеков

Стара Загора (20 април 2017) Веществено-документална изложба, посветена на 160 години читалищно дело в България, бе открита в Регионален исторически музей в Стара Загора. Експозицията показва приноса на старозагорските читалища за развитието на културния, обществения и духовния живот в общината, и съхраняването, опазването и популяризирането на местните български обичаи и традиции. С материали и документи от историята участват всички читалища от старозагорска община. Експонатите разказват за създаването и дарителите на читалищата, за събирачите на местни обичаи и традиции. Показани са редки и ценни книги, съхранявани в читалищните библиотеки.Организатор на изложбата е Община Стара Загора. Пресфото- БТА снимка: Атанас Жеков

Източник: БТА