Инвест Банк

Велико Търново - магнолия

Велико Търново (20 март 2017) По традиция жители и гости на Велико Търново закачат своите мартеници на цъфналата магнолия в центъра на града . Пресфото-БТА снимка: Даниел Йорданов

Велико Търново (20 март 2017) По традиция жители и гости на Велико Търново закачат своите мартеници на цъфналата магнолия в центъра на града . Пресфото-БТА снимка: Даниел Йорданов

Източник: БТА