Инвест Банк

Метро - кампания - откриване

София (17 февруари 2017) На метростанция Сердика 2 беше даден старт на кампанията "Бебе на борда". Пресфото - БТА снимка: Христо Касабов (ВШ)

София (17 февруари 2017) На метростанция Сердика 2 беше даден старт на кампанията "Бебе на борда". Пресфото - БТА снимка: Христо Касабов (ВШ)

Източник: БТА