Инвест Банк

Огнян Герджиков - брифинг

София (17 февруари 2017) Служебният премиер Огнян Герджиков представи резултатите от извършените проверки по министерства. Премиерът възложи изготвянето на аналитични доклади на първото заседание на правителството на 31 януари. Пресфото - БТА снимка: Христо Касабов (ВШ)

София (17 февруари 2017) Служебният премиер Огнян Герджиков представи резултатите от извършените проверки по министерства. Премиерът възложи изготвянето на аналитични доклади на първото заседание на правителството на 31 януари. Пресфото - БТА снимка: Христо Касабов (ВШ)

Източник: БТА