Интервю с Мирела Кумбаро, министър на културата на Албания

ZT 12:16:01 20-12-2018
MT1216ZT.002
М. Кумбаро - "Журналистиката днес и утре"

Интервю с Мирела Кумбаро, министър на културата на Албания


БТА: Тъй като темата на тази международна конференция в Албания е "Фалшивите новини", нека Ви попитам, сериозен ли е този проблем в Албания и по-конкретно във Вашата сфера?


Мирела Кумбаро: Да сериозен е, както навсякъде - ни повече, ни по-малко. Но, от друга страна, това не е нещо, което ме плаши. Според мен, това са... как да кажа, последствията от свободата и демокрацията и с тях трябва да се справим. Така че идеята е не да затваряме пътищата на свободната комуникация - това не би било решение. Това е нов феномен, нов... да го наречем "виртуален живот" в социалните медии, ново явление за новото ни общество, за новата ни демокрация. И вероятно не знаем, или поне досега не сме знаели, как да се борим и как да живеем с това, така че трябва да проявим търпение, трябва да установим някакви правила, но преди всичко, трябва да се образоваме. Според мен, обучението и културата в училищата е най-мощното оръжие за справяне с най-лошите последствия от свободата. Ние живеем в страна, в която диктатурата беше ужасна. След половинвековна диктатура, никога не съм си и помисляла, че трябва комуникациите да бъдат прекъсвани, за да се избегнат фалшивите новини. Ние трябва да се противопоставим на фалшивите новини, трябва да ги заклеймим, да проявим толерантност, да се образоваме, да създадем закони, но демократични закони. Мисля, че приоритет трябва да ни бъде свободата на словото. След като съм прекарала половината си живот в условията на диктатура, смятам, че това наистина е най-важното. Така че предпочитам да имаме, как да кажа, тези проблеми на свободата, отколкото да нямаме свобода.

БТА: Що се отнася до медийната регулацията, очаква ли се в правителството да бъде приет някакъв закон?

Мирела Кумбаро: Ние вече имаме закони, съгласувани с Европейската Конвенция за човешките права, така че Европейската конвенция за човешките права вече е определила нормите и ние трябва да съобразим законодателството си, спазвайки тези норми. Така че ние не подготвяме нови закони, просто адаптираме съществуващите закони към изискванията, защото, когато сме ги изготвяли, социалните мрежи не са били така активни, както сега, което ще рече, че всяка нова регулация отчита новите тенденции и новите явления, които се случват в съвременния ни живот.

БТА: По време на работната закуска, която имахме с Вас, Вие споменахте за приоритетното отношение към изкуството и културата в Албания. От кога изкуството и културата са приоритет за Вашето правителство?

Мирела Кумбаро: Нормално би било да кажа, вероятно, че това е приоритет от 2013 година насам, но не защото аз съм министър на културата от 2013-та. Сега говоря като жена, която работи в областта на културата. Аз не съм министър, който идва от света на политиците. До 2013 година аз бях университетски преподавател и през целия си професионален живот съм работила в областта на културата. Така че знам като ползвател на културата, като създател на културата, не като политик, че културата не беше истински приоритет, дори ако щете и поради факта, че преходният период в Албания беше дълъг и труден. Но през 2013 година премиерът, който състави това правителство, създаде за първи път министерство, изцяло посветено на културата - на културното наследство и на съвременната култура - и по този начин показа, че за нас културата е и трябва да бъде приоритет. И фактът, че ние пласираме нашата култура по най-добрия начин, също показва, че културата е приоритет за нас. В това отношение през последните 5 години правим най-големите инвестиции в тази област, правени в Албания от края на диктатурата насам, което включва ремонта на новия оперен театър, строеж на 4 нови музея - четири нови музея за четири години - още три нови театъра бяха построени в Албания за тези 4 години, направиха се и много други инвестиции в културното ни наследство. /Златна Костова//МТ/