Интервю с Джордж Пенинтаекс, генерален директор на Кипърската информационна агенция (CAN) и генерален секретар на Асоциацията на информационните агенции от Средиземноморския регион (AMAN)

ZT 14:12:32 19-12-2018
MT1412ZT.002
Дж. Пенинтаекс - "Журналистиката днес и утре"

Интервю с Джордж Пенинтаекс, генерален директор на Кипърската информационна агенция (CAN) и генерален секретар на Асоциацията на информационните агенции от Средиземноморския регион (AMAN)


БТА: Вие сте генерален секретар на AМАН - Асоциацията на агенциите от Средиземноморския регион. Колко години вече оглавявате тази асоциация?


Джордж Пенинтаекс: Бях генерален секретар на Асоциацията 18 години, а през октомври ме преизбраха за нови три години, така че ще имам общо 21 години като генерален секретар.

БТА: Каква е дейността на тази Асоциация и какви са проблемите, пред които е изправена тя?

Джордж Пенинтаекс: Знаете, че населяваме региона на Средиземно море - това е мозайка от цивилизации, народности, страни, манталитети, религии, политически проблеми, конфликти, но в същото време Средиземно море е море, което ни свързва, то събира Юга и Севера. И ние, информационните агенции, от които е съставена Асоциацията - от Португалия до Мавритания - се опитваме да намалим различията между двата бряга: от една страна по-развитите и напреднали агенции от Севера и от друга - по-бедните и по-слабо развити агенции от Юга. Опитваме се да ги съберем, за да обсъдим заедно проблемите си, вълненията си, грижите, нуждите и предизвикателствата на новото време, така че да имаме, и според мен успяваме в това, поне обща платформа за дискусии на тези общи въпроси, проблеми, нужди и предизвикателства, така че Асоциацията събира ръководителите на тези национални агенции от Средиземноморието. Извън политиката и военните конфликти в региона, ние се опитваме да намерим общ език за обсъждане на проблемите ни и да се опитаме да преодолеем всеки един проблем, възникнал в Средиземноморския регион.

БТА: А как си сътрудничите с другите асоциации на информационните агенции?

Джордж Пенинтаекс: Трябва да отбележа, че сме сключили множество договори за сътрудничество и имаме статут на наблюдатели във всички останали съюзи, като например Европейската асоциация на агенциите, ЕАНА, Асоциацията на балканските и югоизточни агенции - АБНА - Саут-Ийст, както я наричаме, имаме такова споразумение и с БСАНА, което е Асоциация на агенциите от Черноморския регион, имаме и споразумение с ОАНА /Ошиания/, което е Океано-Азиатската асоциация на агенциите, така че ние се опитваме да функционираме заедно, като една група и под шапката на Световния конгрес на информационните агенции да дискутираме, да се опознаваме, да обменяме идеи и опит с други страни, от други региони в света, и да видим какво е приложимо и как можем да се приспособим в днешните нови условия и как да решим проблемите, с които се сблъскват другите асоциации.

БТА: Какви, според Вас, са проблемите, с които информационните агенции се сблъскват днес?

Джордж Пенинтаекс: Основната трудност пред агенциите днес е големият проблем в тях самите. Какво имам предвид. Ние сме в постоянна борба със себе си - как да се развиваме. И първият проблем, пред който се изправяме, са технологиите, защото те се развиват и ние трябва постоянно да се модернизираме, това е един непрекъснат процес за въвеждане на нови емисии, за задоволяване на публиката. Трябва да се преборим с вестниците, с онлайн платформите, блоговете, всички онлайн медии, с които се конкурираме, а това е истинска заплаха за информационните агенции, но аз вярвам, че в крайна сметка агенциите, които съществуват от десетилетия, и са основният източник на информация за хората, те трябва да се преборят, трябва да бъдат гъвкави, да забравят някои практики от миналото и да се приспособят в новите условия на конкуренция и предизвикателствата на днешния ден. И, разбира се, друг един важен проблем, с който се сблъскваме и който трябва да разрешим, е проблемът с фалшивите новини. Информационните агенции имат нелеката задача да защитават ценностите и идеите на професионалната журналистика и свободата на хората да се изразяват. /Златна Костова/
/МТ/