Община Перник открива процедура за възлагане на обществена поръчка

ZP 17:03:31 04-10-2016
AM1702ZP.010
ОБЩИНА ПЕРНИК - СЪОБЩЕНИЕ

Община Перник открива
процедура за възлагане
на обществена поръчка


СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл.74, ал.1 от ЗОП Ви уведомяваме, че Община Перник открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - IV класна пътна мрежа в община Перник.

Обявлението за обществена поръчка е публикувано в регистъра на АОП под номер ID 751654 от 04.10.2016.


ОБЩИНА ПЕРНИК/АМ/