Столична община - обществена поръчка - съобщение

ZP 14:41:31 21-04-2016
AM1441ZP.003
Столична община - обществена поръчка - съобщение

Столична община
- обществена поръчка
- съобщение


В изпълнение на чл.27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Услуга

Предмет на поръчката: Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в страната и чужбина и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на Столична община.

Допълнителна информация: Процедурата е вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под уникален номер 00087-2016-0061, където може да се получи информация относно изискванията за участие в процедурата и спецификата на обществената поръчка.

Обявлението за поръчка е публикувано в РОП на 21.04.2016 г.


Столична община

Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
/АМ/