Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 15:59:01 18-04-2016
AM1558ZP.009
Столична община - обществена поръчка

Столична община
- съобщение за
обществена поръчка


Обект на поръчката: Услуга

Предмет на поръчката: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА СОФТУЕРНА СИСТЕМА И ДОСТАВКА НА КИОСК ИНФОРМАЦИОННИ ТЕРМИНАЛИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "АНТИЧНАТА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ, КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ"


Проект "Античната история на София, културно-историческо наследство, достъпно за всички" по мярка 1"Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство" на програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Допълнителна информация: Решение и обявление за процедурата са публикувани в регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00087-2016-0060 от 18.04.2016 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
/АМ/