Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 14:50:31 14-04-2016
AM1450ZP.007
Столична община - обществена поръчка

Столична община
- съобщение за
обществена поръчка


Уважаеми Дами и Господа,

В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Услуги

Предмет на поръчката: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци" по 2 обособени позиции:

Обособена позиция номер 1: "Застраховки на сухопътни превозни средства, собственост на Столична община, предоставени за ползване на ОП "СПТО" за управление, експлоатация и ежедневна поддръжка"

Обособена позиция номер 2: "Застраховка "Трудова злополука" на работниците и служителите на ОП СПТО"Допълнителна информация: Процедурата е вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под уникален номер 00087-2016-0049, където може да се получи информация относно изискванията за участие в процедурата и спецификата на обществената поръчка.

Обявлението за поръчка е публикувано в РОП на 14.04.2016 г.


С уважение:
Мирослав Найденов
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул."Париж" номер 3, ет.1, Стая номер106
Тел.: 02 9377 545
Факс: 02 9377 312
/АМ/