Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 14:46:31 14-04-2016
AM1446ZP.006
Столична община - обществена поръчка

Столична община
- съобщение за
обществена поръчка


Уважаеми Дами и Господа,

В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка:

Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Услуги

Предмет на поръчката: "Организиране на публични информационни събития и събития за работа с медии на територията на София град и София област" по проект "Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България"


Допълнителна информация: Процедурата е вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под уникален номер 00087-2016-0047, където може да се получи информация относно изискванията за участие в процедурата и спецификата на обществената поръчка.

Обявлението за поръчка е публикувано в РОП на 14.04.2016 г.


С уважение:
Мирослав Найденов
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. "Париж" номер 3, ет.1, Стая номер 106
Тел.: 02 9377 545
Факс: 02 9377 312
/АМ/