Община Кочериново - Съобщение за обществена поръчка

ZP 14:38:31 14-04-2016
AM1438ZP.005
Община Кочериново - обществена поръчка

Община Кочериново
- Съобщение за обществена
поръчка


Относно: Избор на изпълнител чрез провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Кочериново и депонирането им на общинско депо за неопасни отпадъци в местността "Айдере" с. Бараково, община Кочериново".

Във връзка с прилагане на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме за публикувано от нас в регистъра на Агенцията за обществени поръчки "Обявление за възлагане на поръчка чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Кочериново и депонирането им на общинско депо за неопасни отпадъци в местността "Айдере" с. Бараково, община Кочериново".

Информация за обществената поръчка може да бъде открита и на официалния Интернет портал на община Кочериново http://www.ob-kocherinovo.bg/
"Профил на купувача" - http://www.ob-kocherinovo.bg/ Профил-на-купувача/

Дата:14.04.2016 г.
Иван Минков - Кмет на община Кочериново
/АМ/