Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 15:42:31 13-04-2016
AM1542ZP.005
Столична община - съобщение за обществена поръчка

Столична община - съобщение
за обществена
поръчка


Уважаеми Дами и Господа,

В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: доставка

Предмет на поръчката: "Производство, транспорт и монтаж на бетонни "Лего" блокове на територията на депо "Садината", експлоатирано от ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци."Допълнителна информация: ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА е публикувана на 13.04.2016 г. под Уникален номер в РОП: 9052651


Столична община
Дирекция "ОПК"

С. Василева

Тел. 02 9377366
/АМ/