Община Кочериново - съобщение за обществена поръчка

ZP 15:01:01 01-04-2016
AM1500ZP.007
Община Кочериново - съобщение за обществена поръчка

Община Кочериново -
съобщение за
обществена поръчка


Относно: Избор на изпълнител чрез Публична покана по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Рехабилитация на общински път KNL 1084 и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково",

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с прилагане на чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме за публикувана от Нас в регистъра на Агенцията за обществени поръчки Публична покана за възлагане на поръчка, по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:
"Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Рехабилитация на общински път KNL 1084 и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково", Информация за обществената поръчка може да бъде открита и на официалния интернет портал на община Кочериново - http://www.ob-kocherinovo.bg/ Профил на купувача" - http://www.ob-kocherinovo.bg/ Профил-на-купувача/

Дата: 01.04.2016 г.

С уважение:
Иван Минков
Кмет на община Кочериново
/АМ/