Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 14:09:01 24-03-2016
AM1408ZP.001
Столична община - съобщение за обществена поръчка

Столична община - съобщение
за обществена
поръчка


В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка:

Възложител: Столична община
Обект на поръчката: Услуги
Предмет на поръчката:"Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на комплексите за детско хранене на територията на Столична община: КДХ район "Витоша", КДХ район "Люлин" и КДХ с банка за майчина кърма район "Илинден" по две обособени позиции:

Обособена позиция номер 1: "Хранителни продукти извън списъка на произвежданите и доставяни стоки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания"

Обособена позиция номер2: "Хранителни продукти включени в списъка на произвежданите и доставяни стоки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания"

Допълнителна информация: Процедурата е вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под уникален номер 00087-2016-0037, където може да се получи информация относно изискванията за участие в процедурата и спецификата на обществената поръчка.
Обявлението за поръчка е публикувано в РОП на 24.03.2016 г.
/АМ/