Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 15:25:31 21-03-2016
AM1525ZP.005
Столична община - съобщение за обществена поръчка

Столична община
- съобщение за
обществена поръчка


В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, изпращаме съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Доставка

Предмет на поръчката: Изготвяне на работен проект за обект: "Цялостно електросъоръжаване и електрооборудване в административната сграда на СО на ул."Московска" номер 33.

Допълнителна информация: Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9051509, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
/АМ/