Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 12:51:31 21-03-2016
AM1251ZP.004
Столична община - съобщение за обществена поръчка

Столична община
- съобщение за
обществена поръчка


Приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка:

Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Строителство

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: "Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване - ЗОНА 4 - ремонт на площад "България".

Допълнителна информация: Процедурата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, под уникален номер 00087-2016-0035 на 21.03.2016 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.


С уважение:
Теодор Христов
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' ноември 3, Партер, Стая ноември 1
Тел.: 02 9377 366
Факс: 02 9377 324
e-mail: t.hristov@sofia.bg
/АМ/