Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 15:25:01 18-03-2016
AM1525ZP.006
Столична община - съобщение за обществена поръчка

Столична община
- съобщение за
обществена поръчка


В изпълнение на чл.27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки изпращаме съобщение за обществена поръчка:

Възложител: Столична община

Обект на поръчката: услуга


Предмет на поръчката: Вътрешно почистване и периодична дезинфекция срещу вредители и насекоми по време на функционирането на Областен информационен център София-град и София-област във връзка с проект "Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България" по Оперативна програма "Добро управление".


Допълнителна информация: решението за настоящата поръчка e публикувано на 18.03.2016 г. Уникален номер в АОП: 00087-2016-0034


Ваня Зоровска
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' номер 3, Партер, Стая номер 5
Тел.: 02 9377 246
Факс: 02 9377 558/АМ/