Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 11:26:01 17-03-2016
AM1125ZP.001
Столична община - съобщение за обществена поръчка

Столична община
- съобщение за
обществена поръчка


В изпълнение на чл.27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки изпращаме съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: услуга

Предмет на поръчката: "Външен мониторинг на събитията и инициативите, финансирани от Календара на културните събития на Столична община"

Допълнителна информация: Публичната покана е публикувана на 17.03.2016 г. под Уникален номер в РОП: 9051391


С уважение:
Елена Анастасова
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' номер 3, Партер, Стая номер 5
Тел.: 02 9377 246
Факс: 02 9377 558
e-mail: e.anastasova@sofia.bg
/АМ/