Столична община - обществена поръчка - съобщение

ZP 17:32:01 16-03-2016
AM1731ZP.007
Столична община - обществена поръчка - съобщение

Столична община
- обществена поръчка
- съобщение


В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, изпращаме съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Услуги

Предмет на поръчката: "Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, квота на Столична община, по обособени позиции".

Допълнителна информация: Решение и обявление за процедурата са публикувани в регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00087-2016-0032 от 16.03.2016 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
За контакти:
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. "Париж" номер 3, Партер, Стая номер 6
Андрей Стаменов
Тел.: 02 9377 530
Факс: 02 9377 561
e-mail: astamenov@sofia.bg
/АМ/