Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 12:21:01 14-03-2016
AM1219ZP.002
Столична община - съобщение за обществена поръчка

Столична община
- съобщение за
обществена поръчка


В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, изпращаме съобщение за обществена поръчка:Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Строителство

Предмет на поръчката: Ремонтни дейности в 4 детски градини: 1.Ремонт на физкултурен салон/музикална зала ЦДГ с. Яна - филиал на ЦДГ номер 47 с. Горни Богров. 2.Ремонт на физкултурен салон СДГ номер 31 "Зора", район "Сердика". 3.Ремонт на физкултурен салон и съблекалня на ЦДГ номер 97 "Китна градина", район Люлин. 4.Ремонт на физкултурен салон ОДЗ номер 101, район "Люлин". Настоящата обществена поръчка се осъществява по проект "Да изразим себе си" - програма BG06 "Деца и младежи в риск".

Допълнителна информация: Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9051237 от 14.03.2016 г. , където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
За контакти:
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' номер 3, Партер, Стая номер 6
Андрей Стаменов
Тел.: 02 9377 530
Факс: 02 9377 561
e-mail: astamenov@sofia.bg
/АМ/