Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 12:24:01 12-03-2016
AM1222ZP.002
Столична община - съобщение за обществена поръчка

Столична община
- съобщение за
обществена поръчка


В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Доставка

Предмет на поръчката: "Доставка и монтаж на метални шкафове и метални стелажи за нуждите на Столична община".

Допълнителна информация: Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9051197, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
/АМ/