Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 12:22:01 12-03-2016
AM1220ZP.001
Столична община - съобщение за обществена поръчка

Столична община
- съобщение за
обществена поръчка


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Доставка

Предмет на поръчката: "Осигуряване на обслужване от Служба по трудова медицина на служителите в администрацията на Столична община с работодател Кметът на Столична община"Допълнителна информация: Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9051164, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
/АМ/