Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 15:31:31 10-03-2016
AM1529ZP.004
Столична община - съобщение за обществена поръчка

Столична община
- съобщение за
обществена поръчка


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Доставка

Предмет на поръчката: "Доставка и монтаж на 5 броя инсталации за отопление с котли на дървесна биомаса

Допълнителна информация: Решение и обявление за процедурата са публикувани в регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00087-2016-0027 от 10.03.2016 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
/АМ/