Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 16:47:31 09-03-2016
AM1645ZP.006
Столична община - съобщение за обществена поръчка

Столична община
- съобщение за
обществена поръчка


В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Услуги

Предмет на поръчката: Четирикратно, двустранно измиване на звукоизолиращите и защитни панели, разположени на бул. "Брюксел", бул. "Пейо Яворов", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" и Околовръстен път при магазин ИКЕА.

Допълнителна информация: Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9051101 от дата 09.03.2016 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
С уважение:
Теодор Христов
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' номер 3, Партер, Стая номер 1
Тел.: 02 9377 366
Факс: 02 9377 324
e-mail: t.hristov@sofia.bg
/АМ/