Столична община - обществена поръчка - съобщение

ZP 11:47:01 08-03-2016
AM1145ZP.001
Столична община - обществена поръчка - съобщение

Столична община -
обществена поръчка
- съобщение


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Услуга

Предмет на поръчката: "Извършване на финансов одит на разходите по проект "Дигитализация на културното наследство - достъпен портал към историческата памет" по проект "Дигитализация на културното наследство - достъпен портал към историческата памет" е изпълняван по мярка 2 "Документиране на културната история" на програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.Допълнителна информация: Публичната покана е публикувана в регистъра на обществените поръчки под уникален номер 9051051 от 08.03.2016 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
/АМ/