"Столичен автотранспорт"ЕАД - съобщение за обществена поръчка

ZP 15:29:01 02-03-2016
AM1527ZP.006
"Столичен автотранспорт"ЕАД - съобщение за обществена поръчка

"Столичен автотранспорт"ЕАД
- съобщение за обществена
поръчка


Днес, на 02.03.2016 г. "Столичен автотранспорт" ЕАД обяви процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП чрез публикуване на Публична покана с предмет "Провеждане на профилактични медицински прегледи на работниците и служителите в "Столичен Автотранспорт" ЕАД". На основание чл. 101б, ал. 3, приложено Ви изпращаме съобщение до СМО."Столичен автотранспорт" ЕАД/АМ/