"Столичен автотранспорт"ЕАД - съобщение за обществена поръчка

ZP 10:02:01 02-03-2016
AM1000ZP.001
"Столичен автотранспорт"ЕАД - съобщение за обществена поръчка

"Столичен автотранспорт"ЕАД
- съобщение за обществена
поръчка


Уважаеми дами и господа,

Днес, на 01.03.2016 г. "Столичен автотранспорт" ЕАД обяви процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП чрез публикуване на Публична покана с предмет "Доставка на изделия за въздушната, спирачната, горивната, хидравличната и охладителната системи на автобуси". На основание чл. 101б, ал. 3 изпращаме съобщение до СМО."Столичен автотранспорт" ЕАД/АМ/