Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 14:15:31 01-03-2016
AM1413ZP.004
Столична община - съобщение за обществена поръчка

Столична община -
съобщение за обществена
поръчка


В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: услуга


Предмет на поръчката: Почистване и осигуряване на проводимостта на водата в речното корито на река Искър, в урбанизираната територия на Столична община по обособени позиции:

1. Почистване на речното корито на река Искър за осигуряване на пропускната способност от 120м3/сек в участъка от края на 500-метровия участък под язовирната стена на язовир "Панчарево" до началото на корекцията при "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД

2. Почистване на речното корито и осигуряване на проводимост на водата в река Искър, в участък от края на корекцията на "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД до началото на земната корекция при моста на Чепинско шосеДопълнителна информация: решението за настоящата поръчка e публикувано на 24.02.2016 г.

Уникален номер в АОП: 00087-2016-0024Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
/АМ/