Съобщение за обществена поръчка

ZP 17:26:31 24-02-2016
AM1725ZP.006
Столична община - съобщение за обществена поръчка:

Съобщение
за обществена
поръчка


В изпълнение на чл.27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка:

Възложител: Столична община

Обект на поръчката: услуга

Предмет на поръчката: Почистване и осигуряване на проводимостта на водата в речното корито на река Искър, в урбанизираната територия на Столична община по обособени позиции:

1. Почистване на речното корито на река Искър за осигуряване на пропускната способност от 120м3/сек в участъка от края на 500-метровия участък под язовирната стена на язовир "Панчарево" до началото на корекцията при "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД

2. Почистване на речното корито и осигуряване на проводимост на водата в река Искър, в участък от края на корекцията на "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД до началото на земната корекция при моста на Чепинско шосе.


Допълнителна информация: решението за настоящата поръчка e публикувано на 24.02.2016 г. Уникален номер в АОП: 00087-2016-0024


Ваня Зоровска
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. "Париж" номер 3, Партер, Стая номер 5
Тел.: 02 9377 246
Факс: 02 9377 558
/АМ/