"Столичен автотранспорт" ЕАД - обществена поръчка - съобщение

ZP 15:33:31 23-02-2016
AM1531ZP.002
"Столичен автотранспорт" ЕАД - обществена поръчка - съобщение

"Столичен автотранспорт" ЕАД
- обществена поръчка
- съобщение


Обявяване на процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи" по три обособени позиции


Уважаеми дами и господа,

Днес, на 23.02.2016г. "Столичен автотранспорт" ЕАД обяви процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП чрез публикуване на Публична покана с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи" по три обособени позиции. На основание чл. 101б, ал. 3, приложено Ви изпращаме сканирано копие на съобщението до СМО.С уважение,

Диана Косева-Радевска

"Столичен автотранспорт" ЕАД
/АМ/