Столична община - Съобщение за обществена поръчка

ZP 15:46:31 10-02-2016
AM1544ZP.003
Столична община

Столична община -
Съобщение за
обществена поръчка


Съобщение за обществена поръчка


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Доставка

Предмет на поръчката: ДОСТАВКА НА 1 БРОЙ БУС ПОДХОДЯЩ ЗА ПРЕВОЗ НА 2 ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

Допълнителна информация: Процедурата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, под уникален номер 00087-2016-0018 на дата 10.02.2016 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
С уважение:
Теодор Христов
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' номер 3, Партер, Стая номер 1
Тел.: 02 9377 366
Факс: 02 9377 324
e-mail: t.hristov@sofia.bg
/АМ/