Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 10:44:32 10-02-2016
AM1042ZP.001
Столична община - обществена поръчка

Столична община -
съобщение за
обществена поръчка


В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка:Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Строителство

Предмет на поръчката: "Строително - ремонтни и монтажни работи, в изпълнение на Проект "Медико- психологически център за деца и юноши" по Програма 07 "Инициативи за обществено здраве" - Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.), с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г."

Допълнителна информация: Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9050255, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
За контакти:
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' номер 3, Партер, Стая номер 6
Андрей Стаменов
Тел.: 02 9377 530
Факс: 02 9377 561
e-mail: astamenov@sofia.bg
/АМ/