Съобщение за обществена поръчка

ZP 11:53:01 05-02-2016
AM1151ZP.001
Столична община - съобщение за обществена поръчка

Съобщение
за обществена
поръчка


В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Възложител: Столична община

Обект на поръчката: услуга

Предмет на поръчката: "Абонаментно поддържане и ремонт на Пожароизвестителни инсталации" по обособени позиции:

Обособена позиция 1: "Абонаментно поддържане и ремонт на Пожароизвестителни инсталации" в Заведенията за социални услуги" в т.ч.:

1. Дом за стари хора - кв."Дървеница", включително поддръжка на домофонна, звънчева и сигнално-повиквателна уредба.

2. Дом за възрастни с деменция - кв."Княжево";

3. Дом за стари хора - ж.к."Зона Б-5";

4. Дом за възрастни с умствена изостаналост - с. Подгумер;

5. Център за временно настаняване на сираци над 16 години "Св. София" - ж.к."Захарна фабрика";

6. Център за временно настаняване на бездомни хора - ж.к."Красна поляна";

7. Дом за слепи лица - ул."Балша" номер 23;

8. Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди - ж.к. "Слатина";

9. Военноинвалиден дом - гр.Банкя;

10.ЦСРИ за хора със зрителни увреждания - ул."Цар Симеон" 110;

Обособена позиция 2: "Абонаментно поддържане и ремонт на Пожароизвестителни инсталации" в Социални услуги в общността" в т.ч.:

1. ЦНСТ "Христо Ботев" - ул."Царева ливада" 5;

2. ЦНСТ "Васил Левски" - ул."Царева ливада" 3;

3. ЦНСТ "Паисий Хилендарски" - ул."Крим" 30;

4. ЦНСТ "Софроний Врачански" - ул."Крим" 28;

5. ЦНСТ "Георги Бенковски" - ул."Хоризонт" 19;

6. ЦНСТ "Г. С. Раковски" - ул."Хоризонт" 23;

7. ЦНСТ "Райна Княгиня" - ул."Тумба" 7А;

8. ЦНСТ "Баба Тонка" - ул."Тумба" 7Б;

9. ЦНСТ "Алеко Константинов" - ул."Братя Шкорпил" 8;

10. ЦНСТ "Иван Вазов" - ул."Жорж Дантон" 54;

11. ЦНСТ "Любен Каравелов" - ул."Методи Македонски" 11;

12. Преходно жилище "Неофит Рилски" - ул."Христов Стефчов" 2, ет.;

13. Преходно жилище "Захари Стоянов" - ул."Христов Стефчов" 2, ет.3;

14. Защитено жилище "Васил Априлов" - ул."Канала" 80;


Допълнителна информация: Публичната покана е публикувана на 05.02.2016 г. под Уникален номер в РОП: 9050147
Елена Анастасова
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' номер 3, Партер, Стая номер 5
Тел.: 02 9377 246
Факс: 02 9377 558
e-mail: e.anastasova@sofia.bg
/АМ/