Планова профилактика, техническо (сервизно) обслужване и ремонти на биогазова Ко-генераторна инсталация

ZP 17:30:31 02-11-2015
AM1729ZP.009
Столична община - обществена поръчка

Планова профилактика, техническо
(сервизно) обслужване и ремонти
на биогазова Ко-генераторна инсталация


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: УСЛУГИ

Предмет на поръчката: Планова профилактика, техническо (сервизно) обслужване и ремонти на биогазова Ко-генераторна инсталация, находяща се на ИБТ "Хан Богров", доставка на оригинални резервни части за същата

Допълнителна информация
Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9047246, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.С уважение:
Теодор Христов
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' номер 3, Партер, Стая номер1
Тел.: 02 9377 366
Факс: 02 9377 324
e-mail: t.hristov@sofia.bg
/АМ/