Отпечатване на данъчни съобщения за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци

ZP 10:39:31 28-10-2015
AM1038ZP.001
Столична община - обществени поръчки

Отпечатване на данъчни съобщения
за данък върху недвижими имоти
и такса битови отпадъци


В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка:

Възложител: Столична община
Обект на поръчката: Услуги
Предмет на поръчката: "Отпечатване на данъчни съобщения за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци - пликоване и разпространение за 2016 г. и 2017 г. на Дирекция "Общински приходи" към Столична община"

Допълнителна информация: Процедурата е вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под уникален номер 00087-2015-0126, където може да се получи информация относно изискванията за участие в процедурата и спецификата на обществената поръчка.
Обявлението за поръчка е публикувано в РОП на 27.10.2015 г.
/АМ/