Изграждане и ремонт на ограничителни системи за пътни превозни средства и парапети

ZP 11:47:31 19-10-2015
AM1146ZP.003
Столична община - Обява за обществена поръчка

Изграждане и ремонт на
ограничителни системи за
пътни превозни средства и парапети


В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Изграждане и ремонт на ограничителни системи за пътни превозни средства и парапети на съоръжения в границите на Столична общинаПредмет на поръчката


Допълнителна информация: Решение и обявление за процедурата са публикувани в регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00087-2015-0124 от 19.10.2015 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
С уважение:
Станислава Цветкова
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' номер 3, Партер, Стая номер 6
Тел.: 02 9377 530
Факс: 02 9377 561
e-mail: s.tsvetkova@sofia.bg
/АМ/