Доставка на консумативи - тонер касети, за копирна и разпечатваща техника

ZP 13:09:31 16-10-2015
AM1308ZP.004
Столична община - обществена поръчка

Доставка на консумативи - тонер касети,
за копирна и разпечатваща
техника


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Доставки

Предмет на поръчката: Доставка на консумативи /тонер касети/ за копирна и разпечатваща техника за нуждите на Дирекция "Общински приходи" към Столична община

Допълнителна информация: Решение и обявление за процедурата са публикувани в регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00087-2015-0123 от 16.10.2015 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
/АМ/