Основен ремонт на асансьори в сградата на "Диагностично-консултативен център 29 - София" ЕООД

ZP 12:04:01 14-10-2015
AM1203ZP.001
Столична община - обществена поръчка

Основен ремонт на асансьори в сградата
на "Диагностично-консултативен център
29 - София" ЕООД


Публична покана


Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Доставка

Предмет на поръчката: "Основен ремонт на асансьори в сградата на "Диагностично-консултативен център 29 - София" ЕООД"

Допълнителна информация: Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9046730, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.М. Съндева
тел.: 02 9377 252
/АМ/