Абонаментна техническа поддръжка на компютърна техника, периферни устройства, мрежово оборудване и консумативи

ZP 15:21:01 09-10-2015
AM1520ZP.005
Столична община - обществена поръчка

Абонаментна техническа поддръжка на
компютърна техника, периферни устройства,
мрежово оборудване и консумативи


Публична покана

В изпълнение на чл.27, ал.2 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: доставка

Предмет на поръчката:"Абонаментна техническа поддръжка на компютърна техника, периферни устройства, мрежово оборудване и консумативи" в:

1. Дирекция "Социални дейности" и Бюра за социални услуги - 69 работни места;

2. Дом за стари хора - кв."Дървеница" - 18 работни места;

3. Дом за възрастни с умствена изостаналост - с. Подгумер - 6 работни места;

4. Дом за възрастни с деменция - кв."Княжево" - 1 работно място;

5. Център за временно настаняване "Св. Димитър" - ж.к."Люлин" - 7 работни места;

6. Център за временно настаняване - ж.к."Красна поляна" - 4 работни места;

7. Военноинвалиден дом - гр. Банкя - 4 работни места;

8. Дом за деца "П.Р.Славейков" - 10 работни места;

9. Столичен общински център за социална интеграция на инвалиди ул."Слатинска" номер 26-28 - 5 работни места;

10. ЦНСТ за деца/младежи с увреждания "Вълшебство" - 1 работно място;

11. Дневен център за деца с увреждания "Св. Врач" - 2 работни места;

12. Защитено жилище за възрастни с психични разстройства - 1 работно място


Допълнителна информация

Публичната покана е публикувана на 09.10. 2015 г. под Уникален номер в РОП: 9046633


С уважение:
Елена Анастасова
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' номер 3, Партер, Стая номер 5
Тел.: 02 9377 246
Факс: 02 9377 558
e-mail: e.anastasova@sofia.bg
/АМ/