Проектиране и строително-монтажни работи за изграждане и монтаж на 4 бр. електрически пътнически асансьори

ZP 16:30:31 07-10-2015
AM1629ZP.007
Столична община - обществена поръчка

Проектиране и строително-монтажни работи
за изграждане и монтаж на
4 бр. електрически пътнически асансьори


Обществена поръчка

В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка:

Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Строителство

Предмет на поръчката: Проектиране и строително-монтажни работи за изграждане и монтаж на 4 бр. електрически пътнически асансьори при подлеза на кръстовището на бул. "България" и бул."Тодор Каблешков".

Допълнителна информация
Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9046574 от дата 07.10.2015 г. , където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
С уважение:
Теодор Христов
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' номер 3, Партер, Стая номер 1
Тел.: 02 9377 366
Факс: 02 9377 324
e-mail: t.hristov@sofia.bg
/АМ/