Доставка на устройства и консумативи за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии

ZP 10:20:31 05-10-2015
AM1019ZP.002
Столична община - обществена поръчка

Доставка на устройства и консумативи
за копиране на протоколи на секционните
избирателни комисии


Съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Строителство

Предмет на поръчката:
Доставка на устройства и консумативи за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс за обезпечаване на изборите за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Допълнителна информация:
Процедурата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, под уникален номер 00087-2015-0114 от дата 02.10.2015 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.С уважение:
Теодор Христов
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' номер 3, Партер, Стая номер 1
Тел.: 02 9377 366
Факс: 02 9377 324
e-mail: t.hristov@sofia.bg
/АМ/