Столична община обявява обществена поръчка за доставка на канцеларски материали за нуждите на Общината и Столичния общински съвет

ZP 14:22:31 01-10-2015
NI1421ZP.001
Столична община - обществена поръчка - канцеларски материали

Столична община обявява обществена поръчка
за доставка на канцеларски материали за нуждите на Общината и Столичния общински съвет


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Услуга

Предмет на поръчката: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Столична община и Столичния общински съвет" по обособени позиции:

Обособена позиция номер 1: "Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса".

Обособена позиция номер 2: "Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания".

Допълнителна информация:
Процедурата е вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под уникален номер 00087-2015-0112, където може да се получи информация относно изискванията за участие в процедурата и спецификата на обществената поръчка.

Обявлението за поръчка е публикувано в РОП на 01.10.2015г

Столична община,

Дирекция "Обществени поръчки и концесии"/НИ/