Столична община обявява обществена поръчка за доставка на устройства и консумативи за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс

ZP 09:38:31 28-09-2015
NI0937ZP.001
обществена поръчка - Столична община - консумативи

Столична община обявява обществена поръчка за
доставка на устройства и консумативи за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс


Столична община обявява обществена поръчка.

Обект на поръчката: Доставка

Предмет на поръчката: Доставка на устройства и консумативи за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс за обезпечаване на изборите за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. по обособени позиции

Допълнителна информация:Процедурата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, под уникален номер 00087-2015-0110 от дата 25.09.2015г. където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
/НИ/