СБДПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД - гр. Велинград обявява обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия

ZP 09:13:01 17-09-2015
NI0912ZP.001
СБДПЛРПФЗ ЕООД - гр. Велинград - обществена поръчка

СБДПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД - гр. Велинград
обявява обществена поръчка
за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия


СБДПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Велинград обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания "Света Петка Българска" ЕООД /СБДПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД/, гр. Велинград. Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 16.09.2015 г./НИ/