Столична община обявява обществена поръчка за проект и надзор за възстановяване на Западен парк-представителна част

ZP 11:08:31 04-09-2015
NI1107ZP.001
съобщение - обществена поръчка - Столична община

Столична община обявява обществена поръчка
за проект и надзор за възстановяване
на Западен парк-представителна част


В изпълнение на чл.27, ал.2 от Закона за обществените поръчки Столична община обявява като възложител обществена поръчка.

Предмет на поръчката: "Проект и авторски надзор за обект "Възстановяване на Западен парк-представителна част".

Допълнителна информация в Обявлението, публикувано в АОП на 03.09.2015г., на:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=685814&newver=2


Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
тел.: 9377 345
факс: 9377 504
www.sofia.bg
/НИ/