Изработка и доставка на оборудване за изборите за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. по обособени позиции Възложител Столична община

ZP 11:27:02 21-08-2015
AM1126ZP.001
Столична община - обществена поръчка

Изработка и доставка на оборудване за изборите за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. по обособени позиции
Възложител
Столична общинаОбект на поръчката
Доставки

Предмет на поръчката
"Изработка и доставка на оборудване за изборите за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. по обособени позиции".

Допълнителна информация
Решение и обявление за процедурата са публикувани в регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00087-2015-0093 от 21.08.2015 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

За контакти:
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
/АМ/